تجهیزات و ملزومات بانکی

پرینتر سوزنی و بانکی (3)

تشخیص اصالت اسکناس و ارز (4)

رول حرارتی ATM و نوبت دهی (5)

ریبون های سوزنی و بانکی (13)

ریبون های صدورکارت آنی کارت (7)

ملزومات مصرفی چاپ چک (3)

نوار بک آپ گیری سرور (1)